کشاورزی و غذا
 
 
       این حوزه به موضوعاتی چون سیاست‌گذاری تولید، توزیع، تأمین، واردات، صادرات و مدیریت منابع درجهت افزایش بهره‌وری کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور می‌پردازد.
درحال حاضر حدود 132 شرکت در بخش‌های مختلف زیست‌فناوری کشاورزی وجود دارد که تعداد 170 محصول تجاری را روانه بازار کرده‌اند. سهم بخش کشاورزی در اشتغال کشور حدود 24 درصد می‌باشد.
 
ظرفیت‌ها و مزیت‌های کشور برای توسعه غذا و کشاورزی عبارتند از:
 
- مساحت زمين‌های قابل‌استفاده کشور در بخش کشاورزی (زراعت و باغ) تقریباً 35 تا 37 میلیون هکتار یعنی حدود 21 درصد از مساحت كل کشور گزارش شده است که از این میزان، اراضی زراعیِ درحال استفاده حدود 18.7 میلیون هکتار و اراضی باغی حدود 2.7 ميليون هكتار می‌باشد؛
 
- سهم حدود 5/14 درصدی بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی؛
 
- سهم حدود 20 درصدی بخش کشاورزی در اشتغال؛
 
- تعداد شاغلین حدود 4 میلیون نفر در این بخش؛
 
- سهم بخش کشاورزی حدود 30 درصد در صادرات غیرنفتی؛
 
- ظرفیت اشتغال حدود 350 هزار نفر فارغ‌التحصیلان در بخش کشاورزی.
 
 
 برخی فعالیت ها و اقدامات انجام شده در این حوزه عبارتند از:
 
 
- شناسایی مسائل، چالش‌ها و ارائه راهکار و نوآورانه؛
 
- توسعه فناوری‌ها و نوآوری‌هایی با قابلیت کاربرد در حل مسائل و چالش‌های بخش کشاورزی؛
 
-رصد و شناسایی مدل‌ها و فناوری‌های مرتبط با توسعه بخش کشاورزی در سایر کشورها.