مركز همكاری های فناوری و نوآوری در سال ۱۳۶۲ با هدف ارائه مشاوره علمی و صنعتی به مراکز سیاست گذاری و دستگاه های اجرایی کشور، فعالیت خود را آغاز نمود و با توجه به نقش فناوری به عنوان عامل مهم رشد اقتصادی و پیشرفت کشور، کمک به توسعه فناوری های نوین و اقتصاد دانش بنیان را در دستور کار خود قرار داده است.
 
     مركز همكاری های فناوری و نوآوری در راستای وظیفه خود ضمن ارتقاء فعالیت های گذشته، نقش موثری را برای تحقق اقتصاد مقاومتی در موضوعات مختلف و با رویکردهای زیر ایفا می نماید:
 
   - تقویت اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان؛
 
   - رصد موضوعات آینده؛
 
   - توسعه فناوری  های نرم و نوآورانه؛
 
   - ترویج موضوعات نوآورانه؛
 
   - تبادل و توسعه فناوری؛
 
   - توسعه تعاملات بین المللی علم و فناوری و دیپلماسی فناوری؛
 
   - مشارکت در سیاست گذاری علم و فناوری؛
 
   - توسعه کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار دانش بنیان.