تقویت اقتصاد مقاومتی دانش‌بنیان
 
 
       اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی است که بخش عمده‌ای از ارزش‌افزوده آن مبتنی بر دانش، فناوری و نوآوری است و نیروی انسانی تحصیلکرده نقش مهمی را در تحقق آن ایفا می‌نماید. اقتصاد دانش‌بنیان یکی از مهم‌ترین پایه‌های اقتصاد مقاومتی نیز محسوب می‌شود. امروزه اقتصاد در دنیا، دانش بنیان شده است و کشورهایی که نتوانند از دانش خود ارزش افزوده خلق کنند، در این رقابت جهانی عقب خواهند ماند و به جوامع مصرفی تبدیل خواهند شد.
 
 
ظرفیت‌ها و مزیت‌های کشور برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان عبارتند از:
 
- فراوانی نیروی انسانی تحصیلکرده باسطح کیفیت بالا؛
 
- مواد اولیه و انرژی ارزان؛
 
- امکان پیشرفت در فناوری‌های نوظهور مانند فناوری‌نانو و زیست‌فناوری؛
 
- امکان استفاده از تجربیات سایر کشورها، همپایی(catch up)با آن‌ها و پیمودن هرچه سریع‌تر مسیر رشد؛
 
- حجم بزرگ بازار داخلی؛
 
- حجم بزرگ خرید دولتی به‌عنوان حامی تولیدات ملی؛
 
- دسترسی به بازارهای منطقه؛
 
- امکان استفاده از تجربیات نیروی انسانی ایرانی متخصص شاغل در شرکت‌های مطرح بین‌المللی.