چاپ        ارسال به دوست

پروفسور فرانك فينر و انقراض انسان ها طی صدسال آینده

پروفسور فرانك فينر، دانشمند برجسته استراليايي كه در ريشه‌كن كردن آبله هم نقش داشته، پيش‌بيني مي‌كند كه به دليل ازدياد جمعيت بيش از حد، تخريب محيط زيست و تغييرات آب و هوايي نسل انسان‌ها طي 100 سال آينده منقرض ‌شود. اين پروفسور بازنشسته دانشگاه ملي استراليا مي‌گويد: انسان انديشه‌ورز همراه با بسياري از گونه‌هاي ديگر موجودات قادر نيست طي يك قرن آينده از خطر انفجار جمعيت و مصرف افسار گسيخته انرژي و منابع جان سالم به در برد و منقرض خواهد شد.آمار و ارقام موجود سال گذشته در سازمان ملل نشان مي‌دهد جمعيت كره زمين حدود 8/6 ميليارد نفر بوده كه اين رقم طي سال بعد، از مرز 7 ميليارد نفر خواهد گذشت. فينر معتقد است كه بشر در حال انجام كارهايي است تا اين روند را به تاخير انداخته يا جلوي آن را بگيرد، اما اين شرايط بازگشت‌ناپذير است و از اين رو پيش‌بيني او را به معناي بدبيني زياد تلقي مي‌كنند. اكنون براي بازگرداندن شرايط كمي دير شده و اثراتي كه پس از صنعتي شدن جهان ايجاد شد شبيه اثرات دوره عصر يخبندان با برخورد شهابسنگ‌ها و ستاره‌هاي دنباله‌دار به زمين است. تغييرات آب و هوايي شايد منجر به انقراض انسان شود و ما به همان سرنوشت افراد جزاير Eastor در شيلي دچار شويم. جزاير Eastor به خاطر صخره‌هاي سخت و توده‌‌هاي سنگي بزرگش شهرت دارد كه افراد پلينزي در آنجا اقامت داشتند. ابتدا جمعيت‌شان به آهستگي رشد كرد و سپس به انفجار جمعيت رسيد. همراه با اين رشد زياد جمعيت جنگل‌ها نابود شد و حيوانات درختي منقرض شدند. تمدن آنها اوايل قرن 16 شروع به فروپاشي كرد و در اوايل قرن 19 به طور كامل از بين رفت. شباهت بين آنچه كه در قرن 16 شروع به رخ دادن كرد و شرايط امروزي ما به طرز هراس‌انگيزي آشكار است. در اين رابطه بسياري از دانشمندان بدبين بودند و گروهي ديگر نيز خوشبين به حل مساله هستند و معتقدند رشد آگاهي در رابطه با ازدياد جمعيت، تخريب محيط و آلودگي‌هوا اميدهايي در ارتباط با حل مساله و ايجاد شرايط پايدار براي زمين ايجاد كرده است.


١٦:٣٧ - جمعه ١٣ فروردين ١٣٩٥    /    عدد : ١٢٥٣    /    تعداد نمایش : ٢٨٨٣