چاپ        ارسال به دوست

ابلاغ تكاليف اولويت‌دار معاونت علمي و فناوري رييس جمهور در سال 96

متن كامل ابلاغیه دكتر اسحاق جهانگیری به شرح ذیل است:

 

بسمه تعالی

 

تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی»به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت52442 هـ مورخ 31/6/1394هیئت وزیران، در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال 1396 كه توسط معظم‌له به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال» نامگذاری شده است، ضمن پیگیری و اجرای ماموریت‌ها و وظایف مقرر در مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 تحت عنوان «بسته‌های رونق تولید و اشتغال» برای آن دستگاه، تصویب نمود:

الف) « معاونت علمی و فناوری رییس جمهور» به عنوان «دستگاه مجری» مسئول اجرای پروژه‌های اولویت‌دار به شرح ذیل برای اجرا در سال 1396 تعیین می‌گردد:

ردیف

عنوان پروژه

1

طراحی و پیاده‌سازی نظام صیانت از بازار ملی در حوزه دانش‌بنیان از طریق تهیه پیوست فناوری بخشی در دو دستگاه اجرایی (وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی)

 

ب) اجرای موارد زیر توسط «دستگاه مجری» برای عملیاتی نمودن پروژه‌های مندرج در بند (الف) ضروری است:

1) پروژه‌های مصوب برای اجرا در سال 1396 می‌بایست توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یكپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تكمیل شوند. بدیهی است كلیه مسئولیت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.

2) «دستگاه مجری»، با قید فوریت حداكثر ظرف مدت یك هفته برای تسریع در اجرای هر یك از آنها نسبت به صدور حكم برای معاون و یا معاونین ذیربط خود و یا مقام هم‌تراز به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید.

3) مجری منصوب از سوی وزیر یا بالاترین مقام «دستگاه مجری»، موظف است تا انتهای اردیبهشت ماه سال جاری برای هر یك از پروژه‌ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یكپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تایید رئیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

4) تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یك از پروژه‌های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» می‌باشد و مجری می‌بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، كلیه اقدامات لازم را برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد كه پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.

5) «دستگاه مجری» موظف است به صورتماهانه گزارش اقدامات به‌عمل‌آمده برای اجرای هر یك از پروژه‌ها و عملكرد را در چارچوب «نظام یكپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص‌های مصوب ستاد به طور مستمر به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.

ج) كلیه دستگاه‌های اجرایی بالاخص نظام بانكی كشور موظف به انجام همكاری‌های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی» برای اجرا در سال 1396 می باشند. طراحی سازوكار لازم برای تحقق همكاری‌های مشترك با سایر دستگاه‌ها بر عهده «دستگاه مجری» است.

د) اجرای هر یك از پروژه‌ها بر اساس «نظام یكپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می‌گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه‌های مصوب، بازدید‌های میدانی به‌صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملكرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور كار ستاد قرار می‌گیرد.

هـ) دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارش‌های واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیری اجرای پروژه‌، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشكلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه در دستور كار «نشست سه جانبه رئیس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» قرار می‌دهد.

* لازم است نتیجه اقدامات انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب گزارش شود.

 

                                                                                                                    اسحاق جهانگیری

 


١٤:٣٩ - چهارشنبه ٢٠ ارديبهشت ١٣٩٦    /    عدد : ٢٤٧٨    /    تعداد نمایش : ٣٤٠٨